Komora hiperbaryczna a opóźnianie efektów starzenia

Dodano: 10 listopada, 2021

Najnowsze wyniki badań udowadniają, że sesje HBOT (tlenoterapii hiperbarycznej) skutkują nie tylko młodszą skórą, ale także opóźnieniem procesów starzenia całego organizmu. Oto spektakularne wnioski z przeprowadzonych we wrześniu i październiku 2020 badań naukowych.

Tlenoterapia hiperbaryczna jest powszechnie wykorzystywana w kosmetyce i medycynie estetycznej. Trudno się dziwić. Nawet krótka sesja w komorze hiperbarycznej skutkuje znaczącym zwiększeniem poziom tlenu w organizmie, lepszym dotlenieniem tkanek i narządów. A to znajduje odzwierciedlenie w promiennym wyglądzie skóry. To jednak nie wszystko. Sesje tlenoterapii hiperbarycznej powodują wzrost produkcji kolagenu, pomagają w oczyszczaniu tkanek (także skóry z toksyn) i przyspieszają odnowę skóry na wszystkich poziomach. Pomagają w leczeniu trądziku młodzieńczego, zmniejszają obrzęki i stany zapalne działają antybakteryjnie, przyspieszają gojenie ran i owrzodzeń.

Często stosuje się je także po zabiegach, także tych inwazyjnych:

  • laseroterapii;
  • abdominoplastyce
  • korekcie nosa
  • liposukcji,
  • liftingu twarzy
  • zabiegach powiększania piersi.

Dzięki działaniu komory hiperbarycznej rany szybciej się goją, a obrzęki stają się mniej widoczne. Czas rekonwalescencji ulega więc istotnemu skróceniu, a pacjent może szybciej wrócić do codziennych aktywności. Tlenoterapia hiperbaryczna wpływa jednak nie tylko na opóźnienie starzenia skóry, ale także całego organizmu. Doskonałym tego dowodem są najnowsze wyniki badań.

Tlenoterapia hiperbaryczna a opóźnianie efektów starzenia

Choć pozytywne działanie tlenu hiperbarycznego na skórę jest powszechnie znane, wyniki najnowszych badań naukowych jasno wskazują, że sesje tlenoterapii hiperbarycznej wpływają na opóźnienie procesów starzenia całego organizmu.

W badaniu Hyperbaric oxygen therapy increases telomere length and decreases immunosenescence in isolated blood cells: a prospective trial (Tlenoterapia hiperbaryczna zwiększa długość telomerów i zmniejsza immunosenescencję w izolowanych krwinkach: badanie prospektywne) przeprowadzonym we wrześniu 2020 roku międzynarodowa grupa naukowców w składzie Shai Efrati, Yafit Hachmo, Amir Hadanny, Ramzia Abu Hamed, Malka Daniel-Kotovsky i wielu innych. Shai Efrati udowodnił, że terapia tlenem hiperbarycznym na ogromny wpływ na opóźnienie procesów starzenia. Jak wskazali naukowcy, proces starzenie charakteryzuje postępująca utrata integralności fizjologicznej, która prowadzi do zwiększonej podatności na choroby i śmierć.

Integralność fizjologiczna – na czym polega?

Ten biologiczny mechanizm uważa się za główny czynnik ryzyka m.in. dla nowotworów, chorób układu krążenia, cukrzycy i choroby Alzheimera. Duże znaczenie w procesie starzenia mają telomery — tandemowe powtórzenia nukleotydów zlokalizowane na końcach chromosomów, które utrzymują stabilność genomu. Długość telomerów (TL), wynosząca od 4 do 15 kilobaz, ulega stopniowemu skróceniu o ~20-40 baz rocznie. Jest związana z różnymi chorobami, niską wydolnością fizyczną i przerzedzaniem się kory mózgowej. Kiedy telomery osiągają długość krytyczną, tracą możliwość replikacji. Jak wskazują wyniki badań, osoby dorosłe z krótszą TL mają zwiększoną śmiertelność. Skrócenie TL może być bezpośrednią cechą dziedziczną, ale z obniżeniem TL wiąże się również kilka czynników środowiskowych. W tym stres, brak aktywności fizycznej, wskaźnik nadmiernej masy ciała, palenie tytoniu, przewlekłe stany zapalne, niedobór witamin i stres oksydacyjny.

W tym badaniu, po raz pierwszy wśród ludzi, stwierdzono, że powtarzane codzienne sesje HBOT mogą zwiększyć długość telomerów PBMC o ponad 20% (największą zmianę odnotowano w przypadku komórek B). HBOT zmniejszył także liczbę starzejących się komórek o 10-37%. 

W porównaniu z wyjściową długości telomerów T-helper po cyklu sesji tlenoterapii hiperbarycznej ich długość została zwiększona. Odpowiednio o 21,70±40,05 (p=0,042), 23,69%±39,54 (p=0,012) i 29,30±38,51 (p=0,005). W porównaniu z wyjściową długością telomerów komórek B wzrosły odpowiednio o 25,68%±40,42 (p=0,007), 29,39%±23,39 (p=0,0001) i 37,63%±52,73 (p=0,007). Reasumując to z wartością wyjściową długości telomerów komórek NK istotnie wzrosły podczas 30. sesji (p = 0,045) i 60. sesji o 20,56% ± 33,35 (p = 0,013). Wnioski nie pozostawiają więc wątpliwości — tlenoterapia hiperbaryczna istotnie wpływa na wydłużenie telomerów, a co za tym idzie opóźnienie procesu starzenia organizmu.

Badanie na Uniwersytecie w Tel Awiwie

Badanie Hyperbaric oxygen treatment: Clinical trial reverses two biological processes associated with aging in human cells (Hiperbaryczne leczenie tlenem: Próba kliniczna odwraca dwa procesy biologiczne związane ze starzeniem się komórek ludzkich). Przeprowadzone przez Uniwersytet w Tel Awiwie (TAU) i Centrum Medyczne Shamir w Izraelu. Wskazuje, że sesje HBOT u zdrowych, starzejących się dorosłych mogą nie tylko zatrzymać proces starzenia się komórek krwi, ale również go odwrócić. W miarę postępu terapii tlenem hiperbarycznym stają się one… coraz młodsze.

W badaniu wzięło udział 35 zdrowych osób w wieku 64 lat lub więcej. Każda z nich w okresie 90 dni przeszła 60 sesji w komorze hiperbarycznej. Uczestnicy dostarczyli próbki krwi przed, w trakcie i pod koniec zabiegów, a także jakiś czas po zakończeniu serii. Następnie badacze przeanalizowali różne typu komórek odpornościowych i porównali wyniki. Odkryli, że unikalny protokół zabiegów z użyciem wysokociśnieniowego tlenu w komorze hiperbarycznej może odwrócić dwa główne procesy związane ze starzeniem się. Także przeciwdziałać dolegliwościom: skrócenie telomerów oraz nagromadzenie starych i nieprawidłowo funkcjonujących komórek w organizmie. Wskazali także, że na skutek terapii HBOT telomery zwiększyły swoją długość aż o 38%!

Dziś skracanie telomerów jest uważane za „świętego graala” biologii starzenia się.

— wyjaśnia profesor Efrati, jeden z członków grupy badawczej.

Naukowcy na całym świecie starają się opracować farmakologiczne i środowiskowe interwencje, które umożliwią wydłużanie telomerów. Nasz protokół HBOT był w stanie to osiągnąć, udowadniając, że proces starzenia może być w rzeczywistości odwrócony na podstawowym poziomie komórkowo-cząsteczkowym

.— dodaje profesor Efrati.

Jego współpracownik dr Hadanny wskazuje również: Do tej pory wykazano, że interwencje takie jak modyfikacje stylu życia i intensywne ćwiczenia fizyczne mają pewien hamujący wpływ na skrócenie telomerów. W naszym badaniu tylko trzy miesiące HBOT były w stanie wydłużyć je w tempie znacznie przekraczającym obecnie dostępne interwencje lub modyfikacje stylu życia.

Tlenoterapia hiperbaryczna istotnym elementem procesów anti-aging

Z powodzeniem można uznać, że terapia tlenem hiperbarycznym daje wielką szansę na przywracanie młodości. Postrzeganej nie tylko w kontekście młodego wyglądu, ale przede wszystkim zdrowia. Choć oba badania przeprowadzono na stosunkowo niewielkich grupach badawczych wnioski, nie pozostawiają wątpliwości. Sesje tlenoterapii hiperbarycznej zwiększają długość telomerów oraz pomagają usuwać stare i nieprawidłowo funkcjonujące komórki. Regularnie przeprowadzane wykazując więc istotny wpływ na opóźnianie efektów starzenia organizmu.

Źródło:  OmniOxy